Network Optimum

vremeplov
Vremeplov
februar 29, 2016
Zapali
Zapali iZ grada
maj 9, 2017
Prikaži sve

Network Optimum

Untitled-2
optimum
Opis:

Sol For Log, belgijska kompanija koja pruža logističke usluge već godinama je strateški partner AVS Solutions-a. U kooperaciji ove dve kompanije razvijena je aplikacija Network Optimum. Ova aplikacija se koristi pri optimizaciji logističkih ruta. Sastavljena je od više različitih metoda i tehnika čijim se primenjivanjem dobijaju višestruka logistička poboljšanja. Kvalitet ovog koncepta se ogleda u tome što dozvoljava uvođenje velikog broja parametara, kao što su: položaj magacina, položaj objekata, kategorizacija objekata I vozila, vremenske uslovljenosti… Takođe, velika pažnja je posvećena stepenu iskorišćenosti magacina i stepenu iskorišćenosti vozila.


Kao rezultat primene svih ovih parametara i tehnika dobija se smanjenje ukupnih logističkih troškova, smanjenje utrošenog vremena i optimizovana logistička ruta.


Network Optimum je namenjen distributerskim firmama koje žele unaprediti svoje poslovanje i primenom ovog koncepta ostvariti značajnu konkuretsku prednost na tržištu.

Klijenti:
  • Mazda,Japan
  • Biedronka,Poljska
  • Beokolp,Srbija